हामीले गर्यौँ समस्याको समाधान,सिधा कुरा जनतासँग – EPISODE -3