Miss Nepal 2016 Ashmee Shrestha

0
2991

Photo By- Mr. Mahesh Pradhan/Sapatahik

Miss Nepal Ashmi Shrestha 7 Miss Nepal Ashmi Shrestha 6 Miss Nepal Ashmi Shrestha 5 Miss Nepal Ashmi Shrestha 4 Miss Nepal Ashmi Shrestha 3 Miss Nepal Ashmi Shrestha 2 Miss Nepal Ashmi Shrestha 1