Sajha Sawal- Episode 483: नागरिकहरु किन जान्छन् सिंहदरवार ?