Tag: CPC of KMC

सडक अनुशासन र जनचेतनाको यथार्थता पहिचान संवन्धी तस्वीर प्रतिस्पर्धा हुने

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बढ्दो सवारी चाप रहेको छ। त्यसवाट सिर्जित समस्या तथा चुनौतिहरुको अध्ययन गरी उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकताको जिम्मेवारी पनि काठमाडौं महानगरपालिकामा नै आइपरेको छ। त्यस जिम्मेवारीलाई…