London Cine Eye Production
Movie : “BIR BIKRAM”
CAST : Dayahang Rai, Arpan Thapa, Anup Bikram Shahi, Diya Pun,Najir Hushen ,Shishir Rana, basanta bhatta
LYRICS : Dinesh Raut
MUSIC : Tara Prakash Limbu
CHOREOGRAPHER : Renasha Rai
STORY: Yam Thapa
CINEMATOGRAPHER : Ram KC
EDITOR : Arjun G C
ASSISTATION DIRECTOR : Ramshran Koirala, Giriraj Ghimire
CO-PRODUCERS:Shiva Prasad Rai, Anila Rai,Pritivi Rai,Venusara Rai
EXECUTIVE PRODUCER : UB Chams
DIRECTOR /PRODUCER : Milan Chams
PRODUCTION : Chams Entertainment