Ghaite – Nepali Full Movie
Cast: Manish Shrestha,Kiran DC,Surya Shrestha,Roshan Shrestha,Gauri Lama, Nilu Rayamajhi, Rekha Adhikari,Sanam Kumar Bairag, Narendra KC, Rajkumar Shah,Ananda Thapa.
Special Appearance : Melina Manandhar
Music: Raju Singh
Choreographer: Prabesh Bantawa, Kamal Rai
Action: Roshan Shrestha
Camera: M.S. Michael
Producer: Ravi Shrestha, Mrs Anu Shrestha
Writer/Director:Manish Shrestha