Actors: Nikhil Upreti, Sabin Shrestha, Nisha Adhikari, Harshika Shrestha, Anubhav Regmi etc
Cinematographer: Shiva Dhakal
VFX: Anupam Shah, Shree Krishna Shrestha
Fight: Himal K.C.
Dance: Raju Shah, Kabiraj Gahatraj, Ramji Lamichhane
Editor: Banish Shah
Music: Basanta Sapkota, Arjun Pokharel
Story: Maunata Shrestha
Producer: Basanta Kumar Shrestha, Tsering Dorjee Lama
Director: Daya Ram Dahal