Ft. Jyoti Magar, Dinesh DC
Artists: Dinesh DC, Jyoti Magar, Surendra KC, Mahadev Tripathi, Shiva Shankar Rijal, Gopal Dhakal Chhandal, Bimili, Suresh, Asim & Manju Thapa
Duration : 14 minutes
Director/ Coordinator : Dinesh DC