सामूहिक आवास बनाउने प्रधनमन्त्रीको उद्घोष – POWER NEWS
Presenter – Prem Baniya