Tag: इन्डिपेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरको मोबाइल अपाङ सेवा–गृह भेट कार्यक्रमको नयाँ आयाम

इन्डिपेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरको मोबाइल अपाङ सेवा–गृह भेट कार्यक्रमको नयाँ आयाम

ललितपुर। अपाङ अधिकारकर्मीहरुको बलियो संस्था इन्डिपेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुर अपाङ्ता भएको व्यक्तिहरुको सहयोगार्थ ठाउंको ठाउं मोवाइल क्याम्प गरेको छ। आम्दा जापानको सहयोगमा इन्डिपेन्ट लिभिङ सेन्टर ललितपुरले सुनसरी, सिराहा तथा धनकुटाका…