Tag: ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफर तथा सामाजिक अभियन्ता च्याङ्बा लामालाई संकल्प सामाजिक सम्मान

ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफर तथा सामाजिक अभियन्ता च्याङ्बा लामालाई संकल्प सामाजिक सम्मान–योगदानको कदर

काठमाडौ। सामाजिक विकासमा अग्रणी संस्था संकल्प विकास केन्द्र नेपालले यो बर्षको संकल्प सामाजिक विकास सम्मान प्रदान गरिएको छ। संकल्प सामाजिक सम्मान–२०७४ वाट ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफर तथा सामाजिक अभियन्ता च्याङ्बा लामालाई सम्मानित…