Tag: गर्मीमा आँखालाई स्याहार गर्ने तरीका

गर्मीमा आँखालाई स्याहार गर्ने तरीका

– आँखामा जथाभावी औषधि नराख्ने – कचेरा आएमा आँखालाई हातले नछुने – आँखालाई हातले छोइहालेमा साबुन पानीले हात धुने – आँखामा धुलो पर्दा या चिलाउँदा रुमाल टिसियु पेपरको प्रयोग गर्ने,…