Tag: नेपालको प्रदेशमा चर्चा तथा चासोको विषयमा ३ नंबर प्रदेशको नामांकरण–विषयगत पाँच समिति निर्माण

नेपालको प्रदेशमा चर्चा तथा चासोको विषयमा ३ नंबर प्रदेशको नामांकरण–विषयगत पाँच समिति निर्माण

काठमाडौ। नेपालको प्रदेशमा चर्चा तथा चासोको विषयमा ३ नंबर प्रदेश नै भएको छ। यो हुनुको प्रमुख कारण नै यस प्रदेशमा नेपालको राजधानी काठमाडौ समेत परेको कारण हो। यस प्रदेशको राजधानी…