Tag: नेपालभाषाको उत्कृष्ट बालसाहित्य मासिक ईलोहको १८ औ बार्षिक उत्सवमा बालसाहित्य सम्मेलन– सर्वोत्कृष्टलाई पुरस्कार तथा सम्मान

नेपालभाषाको उत्कृष्ट बालसाहित्य मासिक ईलोहको १८ औ बार्षिक उत्सवमा बालसाहित्य सम्मेलन– सर्वोत्कृष्टलाई पुरस्कार तथा सम्मान

काठमाडौ। नेपालभाषाको उत्कृष्ट बाल साहित्य मासिक पत्रिका ईलोहकों प्रकाशनको १८औं बार्षिक उत्सव भएको छ। यस उत्सवको अवसरमा दोश्रो ईलोहं स्कुल स्तरीय नेपालभाषा बाल साहित्य सम्मेलन ११३८ तथा ईलोहं पुरस्कार एवम्…