Tag: नेपालमा अव अनलाइनवाट देवी–देवताको इ–पूजा गर्न मिल्ने–श्रीराम मन्दिरमा इ–पूजाको प्रारम्भ

नेपालमा अव अनलाइनवाट देवी–देवताको इ–पूजा गर्न मिल्ने–श्रीराम मन्दिरमा इ–पूजाको प्रारम्भ

काठमाडौ। नेपालमा देवी–देवताको पूजा तथा उपासना पनि अनलाइन सेवावाट इ–पूजा गर्न मिल्ने भएको छ। संसारभरका कुनैपनि भक्तजनहरुले अनलाइनवाट पूजा गर्न सक्ने व्यवस्था कतिपय मठ–मन्दिरहरुले नेपालमा गर्न थालेका छन्। त्यसक्रममा काठमाडौको…