Tag: सडकका खम्बामा अव्यवस्थितरूपमा टाँगिएका केबल र टेलिफोनका तारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा काटियो

सडकका खम्बामा अव्यवस्थितरूपमा टाँगिएका केबल र टेलिफोनका तारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा काटियो

काठमाडौ। नेपालको राजधानी काठमाडौ शहरका सडकका खम्बामा अव्यवस्थितरूपमा टाँगिएका केबल र टेलिफोनका तारलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तार आइतवारवाट काट्न शुरु गरेको छ। बिजुलीका तार, टेलिफोनका तार र अन्य…