Tag: स्वनिगःको ८१ जना असहाय–अनाथ बालबालिकाहरुलाई सहयोग

स्वनिगःको ८१ जना असहाय बालबालिकाहरुलाई सहयोग

काठमाडौ। समाज सेवाको अग्रणी अन्तरराष्ट्रिय संस्था लायन्स क्लव अफ काठमाडौ स्वनिगःले यो जाडोमा न्याना कपडा तथा खाद्य सामाग्री वितरण गर्ने कार्य भएको छ। काठमाडौको मध्यबानेश्वर भीमसेनगोला मार्गमा रहेको नयाँ नेपाल…