Tag: Chiwar Dan

कथिन दानको जिम्मा लिएको दाता परिवारवाट आनन्द भुवन विहारमा कथिन चीवर दान

काठमाडौ । थेरवाद बुद्धशासन इतिहासमा कथिन चीवर दानको विशेष महत्व रहेको जिकिर भिक्षु समितको रहेको छ। भिक्षु समितका अनुसार उपसम्पदा भएका भिक्षुहरुले अनिवार्य रुपमा सुलभ स्थानमा बर्षावास बस्नुपर्दछ। बर्षावास तीन…