Tag: #High Price in Blood

स्वयंसेवी रक्तदाताले निःशुल्क उपलव्ध गराएको रगत तथा रक्ततत्वको मूल्यमा गरिएको बृद्धिको घोर विरोध

काठमाडौं। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय रक्त संचार सेवा ब्लड बैंकवाट रगत तथा रक्ततत्व उपलव्ध गराउंदै आएको सेवामा शुल्क बृद्धि गरिएको छ। रक्त संकलनको रिफ्रेसमेन्ट तथा अन्य खर्च व्यवस्थाको लागि नेपाल…