Tag: Irriagation project of Parbat Phalebas

पर्वतको फलेवास सिंचाइ प्रणालीको प्रारम्भिक संझौता संपन्न

काठमाडौ। व्यवस्थित सिंचाइ प्रणालीहरुमा विद्यमान संरचना तथा व्यवस्थापनमा देखिएका कमी तथा कमजोरीहरुमा आवश्यक सुुधारका माध्यमले ग्रामिण क्षेत्रमा व्याप्त गरिबी न्यूनिकरणमा सहयोग पुर्याउने मूल उद्देश्यका साथ सिंचाइ विभागले किसान व्यवस्थित सिंचाइ…