Tag: #Jyapu Diwash

नेपालका धर्तीपुत्र काठमाडौं उपत्यकाको आदिवासी ज्यापु सम्प्रदायको पन्ध्रौ राष्ट्रिय ज्यापु दिवस

ज्यापु संस्कृति विकास कोषलाई दुई प्रधानमन्त्रीले दिने भनिएको २१ लाख पन्ध्र दिनभित्र दिइने काठमाडौं। नेपालका धर्तीपुत्र काठमाडौं उपत्यकाको आदिवासी ज्यापु सम्प्रदायले शनिवार पन्ध्रौ राष्ट्रिय ज्यापु दिवस मनाएको छ। ज्यापु संस्कृति…