Tag: #Teeka Dahal

१ नंबर प्रदेशको अपाङ्गता समन्वय समितिमा अपाङ्ग अधिकारकर्मी टीका दाहाल

विराटनगर। १ नंबर प्रदेशको सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तरगत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संवन्धि ऐत २०७४ अनुसार प्रदेश स्तरीय १ नंबर प्रदेशको अपाङ्गता समन्वय समिति गठन भएको छ। गठित समितिमा विज्ञको…