Tag: #Trade & Business

कागलार्इ बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात

काठमाडौं। सरकारको दुरदर्शी नियम तथा पूर्वाधार विना लकडाउन पछिको उद्योग संचालन उद्योग व्यवसायीलाई “कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” भएको छ। उद्योग, व्यापार र व्यवसाय भनेको एक रथका दुई पांग्रा…