Cast: Rajesh Hamal,Pujana Pradhan Istri,Pawan Basnet,Sharika Ghimire,Ashok Phuyal etc.
Music: Arjun Pokharel
Lyrics: Prakash Dhital
Editor: Ananta Thapaliya
Story: Prakash Dhital
Producer: Pawan Basnet
Director: Raju Giri
Audio Video: Budhasubba Music Centre Provided by Pawan Basnet (Producer of the Film)