Red Rose Entertainment & Blue Throat Films Presents!
Nepali Movie SAMBODHAN
Cast: Dayahang Rai, Namrata Shrestha, Binaya Bhatta, Prasant Tamrakar, Suleman Shankar (IKKU), B.S Rana, Kopila Thapa, Raju Lama, Prem Joshi, Sushma Lama
Editor: Surendra Paudel.
Cinematographer: Rameshowr Karki
Producer: Saroj Neupane & Bishnu Lama
Director: Hemraj BC.