Tag: नेपालमा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो–२०१७ हुने

नेपालमा प्रथम इन्टरनेट एक्सपो–२०१७ हुने

काठमाडौं। आजको यस विश्वव्यापीकरण युग तथा सांघुरिदो संंसारमा इन्टरनेट प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। इन्टरनेट जीवनको अंग भैसकेको छ। विश्वमा इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसंगै कुनै पनि जानकारीहरू क्षण भरमा नै संसारभर…