Tag: रचना प्रधानवाट गोकर्णको स्वस्थ समाज नेपालमा आबद्ध बौद्धिक अपाङता भएका बाल–बालिकालाई खाद्यान्न सहयोग

रचना प्रधानवाट गोकर्णको स्वस्थ समाज नेपालमा आबद्ध बौद्धिक अपाङता भएका बाल–बालिकालाई खाद्यान्न सहयोग

बौद्धिक अपाङता भएकाका लागि रचना प्रधान सहयोग अक्षय कोष स्थापना हुने काठमाडौ। व्यक्तिगत रुपमा पनि लामो समयदेखि सामाजिक विकास तथा सेवा गर्दैआएकी रचना प्रधानले बौद्धिक अपाङता भएका बाल–बालिकालाई आकस्मिक सहयोग…