Tag: #Nanu Lama

नानु लामाको मन भुलाउने गजबको उपाय

काठमाडौं। मन भुल्ने बाताबरण आफैले तयार पार्न सक्नु पर्दछ। मन जुन कुरामा भुल्ने गर्दछ। त्यसमा बढी रम्न सक्नु पर्दछ। त्यस्तै मन भुल्ने र भुलाउने कार्यमा नानु लामाको फरक मत रहेको…