धेरै नेपालीको खुसी लुट्ने कस्तो प्रकृति ! – Prime Story