NEPALI FEATURE FILM: BLACK SUMMER
ARTIST: REEMA BISHWOKARMA, RITESH RAI, JYASANG LINGDEN, AMISHA RAI, DIPAK GURUNG, SAPANA SHRESTHA, MANISH SHRESTHA, SANAM KUMAR BAIRAG, MONICA GURUNG, SWOSTIKA LIMBU, MERINA LIMBU, KISHOR RAI, PRATIK DUTRAJ, ‘VAXO’ ABHIR LIMBU, HOPE THAPA
DIRECTOR: LB SUBBA
PRODUCER: MAN GURUNG/PRATIMA DUTRAJ
EDITOR: ARJUN GC
MUSIC: TARA PRAKASH LIMBU/HARI LAMSAL/UDESH SHRESTHA
LYRICS: NARESH BHATTARAI/ANILA RAI/JANUKA KANGMAN LINGDEN
CINEMATOGRAPHER: PRATIK DUTRAJ
CHOREOGRAPHER: RENASHA BANTAWA RAI
LBS FILM PRODUCTION UK & NEPAL