LBS Films Production Uk & Nepal
A Film By : L B Subba
Movie : Black Summer
Story/ Script / Direction : L.B. Subba
Executive Producer : Tara Dumee Rai
Producers : Saraswati Gyawali, Pratima Dudraj
Co – Producers : Tia Gurung, Bijay Lingthep, Bijay Bikram Lingden
Cast : Reema Bishwokarma, Ritesh Chams, Amisha Rai, Jyasang Lingden, Sapana Shrestha, Deepak Gurung, Manish Shrestha, Abhir Limbu (Vaxo), Sanam Kumar Bairag, Monika Gurung, Swastika Limbu, Pratik Dudraj, Kishor Rai, Omkar Adhikari, Suresh Shrestha, Govind Armaja, Daya Gurung, Mike Tipping, Mustapha Loukili, Kevin Shakes, Chanda Limbu, Tara Dumee Rai, Romeo, John Shrestha, Pratima Dudraj, Maina Limbu, Vedant Dudraj, Hup Thapa, Samrat Basnet, Ram Kumar K.c
Music : Tara Prakash Limbu, Udish Shrestha
Lyrics : Janu Kanbang Lingden, Anila Rai
Background : Sahas Shakya
5.1 Mixing : Mukesh Shah
Cinematography : Ram Kumar K.C, Pratik Dudraj
Action : Samrat Basnet
Editor : Arjun G.C
Vfx Animation : Shree Krishna Shrestha
Poster Designer : Shan Thapa
Costume Designer : Merina Limbu