Actors: Priyanka Karki, Anubhav Regmi, Paul Shah, Aanchal Sharma, Barsha Raut
Singer: Sugam Pokharel, Indira Joshi
Music : Basanta Sapkota
Lyrics: Basanta Sapkota
Producer: Dinesh Pokharel / Haribol Bhandari
Director: Bikash Raj Acharya
Co-Director : Muskan Dhakal
Camera : Prushottam Pradhan
Arranger: Alish Raj Karki
Dance : Kabiraj Gahatraj
Editor : Arjun G.C.