Inline Creation Presents:
Dashain Tihar – Sugam Pokharel
Lyrics: Ravi Shrestha
Music: Sugam Pokharel(1MB)
Music Arranger: Bibash Paudel
Album: Shilanyas
Models: Niraj, Sanjeev, Kushal, Ashmita
Direction: s2s(Shreshan)/Visan
Camera: s2s(Shreshan)/Visan Yonjan
Edited: s2s(Shreshan)/Roshan Shrestha
Production: Inline Creation
Audio: Music.com