Music & Song – Almoda Rana Uprety
Lyrics – Bidhan Rajbhandari / Almoda
Audio Mix / Master – Ujwal Shreyan Mahat

Directed – Sagar Raaj
DOP – Anil K. Manandhar (Aniqurel)
Edit – Jeevan Thapa

Cast
Shikshya Sangroula
Shandhya Bhattarai
Rangeet Ballav Uprety (Anup)
Krishna Pandey
Mr. & Mrs. Chandra Raj Rasaili

Choreography – Vikram Swar

Produced by Jaya Prasad Uprety (J.P. UK)

Special Thanks
Ujjwal Shrestha
Kirshor Ghimire (Paletee D’Cafe)
Manisha Thapa
Mandira Lamichhane
Satyam Rana
Sewa Sadan School Family
Sapan Shrestha & Anjana Shrestha (Femi9 & Hunk)
Kathmandu Fun Park
Nishant Gauchan

Post Production – Multi Matte

Recorded at Kripa Dridhya Digital Studio