Shatkon Arts Production Presents JATRA
Writer/Director: Pradeep Bhattarai
Executive Producer: Rabindra Singh Baniya
Producers: Singe Lama, Yadav Paudel
Cast: Bipin Karki, Rabindra Singh Baniya, Rabindra Jha, Barsha Raut, Prechya Bajracharya, Prakash Ghimire, Praween Khatiwada, Kamalmani Nepal, BholaRaj Sapkota, Nilkaji Shakya, Sajan Thapa Magar, Priyanka Jha, Suresh Karki, Safar Pokharel etc.