Kul Bahadur Kaka – Nepali Comedy Serial – Episode 12

Shivahari Paudyal.Krian k.c, Rajaram paudyal, Manoj Acharya, Shivahari Acharya, Niraj Nepal, Kamala Regmi, Bimala giri, sharmila sharma, Bhagawati Unika khadka, Ritu vandari, etc