Raydansh Cine Arts Presents
Mero Paisa Khoi

Cast: Saugat Malla,Barsha Raut,Chhulthim Dolma Gurung,Sagar Tiwari,Rabin Tamang,Budhi Tamang,Kamal Mani Nepal,Dhurba Koirala,Sapana Shrestha,Dayaram Pandey
Music Collection: Basanta Sapkota
Lyrics: Dayaram Pandey
Cinematography: Hari Ghale Lama
Edit: Subash Devkota
Choreographer: Kamal Rai
Production Manager: Basanta Tamang
Background Score: Alish Karki
Mixing 5.1: Amit Shrestha
Title /Casting/VFX: Samir Miyan
Theatrical Trailer: Sahil Khan
Color: Manoranjan Shrestha
Dubbing: Sagar Aryal
Poster Design: Sundar Shrestha (Ideal Design)
Make-up: Rabi K.C.
Co.Producer: Rupak Rana,Rupam Rana
Producer: Uma KC
Associate Director: Govind Singh Bhandari
Direction: Rose Rana