Lyrics: Anand Adhikari
Music: Shikhar Santosh
Arranger: Gopal Rasaily
Mixing: Kishor Thapa

Models: Richa Sharma and Suraj Singh Thakuri
Make Up: Ukeeshan Chandra Gurung
DOP: Dhiraj Jung Shah
Edit: Nishan Ghimire
Direction: Nikesh Khadka
a Nikesh Khadka Creation