Tag: एक नाम दुई राजेश हमाल–एक नायक अर्को गायक–दुवैको अकस्मात भेटघाट

एक नाम दुई राजेश हमाल–एक नायक अर्को गायक–दुवैको अकस्मात भेटघाट

काठमाडौ। राजेश हमाल एउटै नाम तर, फरक दुई कामका रुपमा यतिखेर दुई राजेश हमाल देखिएका छन्। नाम एउटै भएको कारण दुवै राजेश हमाललाई कहिलेकाही तनाब हुने गरेको पाइएको छ। एकलाई…