Tag: #Harry & Megan

बेलायती राजकुमार ह्यारी र मेघनाले बेलायतको बैभबशाली राज परिवारको सदस्यता त्याग

काठमाडौं। बेलायतका बैभबशाली राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेघनाले बेलायती राज परिवारको बैभबशाली सदस्यता त्याग गरेका छन्। सार्वजनिक जीवनमा फर्केको उदघोष गरेका छन्। राजकीय जिम्मेवारीका लागि उनीहरुले सार्वजनिक कोषको प्रयोग…