Starring: Saugat Malla, Gaurav Pahari, Sanjog Koirala, Sandip Chettri, Menuka Pradhan and Prakriti Shrestha.
Cinematographer :- Purushottam Pradhan,
Music :- Suresh Rai
Poster Designer :- Ananda K. Maharjan
Dance Choreographer :- Gamvir Bista and Kabiraj Ghatraj
Background :- The range studios
Editor :- Nimesh Shrestha
Color Correction :- Sudip Shrestha
Vfx and Animation :- Prabin Manandhar
Executive Producer :- Jawed Akhtar
Produced By :- Shekhar Koirala
Story,Screenplay and Direction :- Kumar Bhattarai