किन पर्दै छ टेलिफिल्म ओझेलमा : रमेश बुढाथोकी : CHHA PRASNA
PRESENTER AMRITI PUDASAINE