बन्दको विरोध गर्ने यातायात व्यवसायी नै बन्द गर्न उत्रियो- POWER NEWS