Video Provided By: OM MUSIC
Movie: Bhauju
Starring: Rajesh Hamal, Karishma Manandhar, Jal Shah, Shubhadra Adhikari, Tika Pahari, Harihar Sharma, Saranga Shrestha, Ashok Sharma, Taiyab Shah, Nir Shah, Diwakar Shrama, Deshbhakta Khanal, Sunil Thapa
Choreographer: Raju Nayadu
Action: Rajendra Khadgi
Editor: Subodh Shridhar
Cinematography: Harish Patel
Lyrics: Yadav Kharel, Dinesh Adhikari, Gagan Birahi, C.K Shrestha, Samudra Bhattachan
Music: Shambhujeet Baskota
Story: Avinash Shrestha
Screenplay: Shaden
Dialogue: Brajesh Khanal
Executive Producer: Mukunda Dhungana
Producers: Dr.Shambhu Dhungana, Lilaraj Shakya, Shankar Prasad Koirala
Director: Rajendra Salav