निरिह मन्त्री! मेरो मन्त्रालयमा गरिवी निवारण सम्बन्धी एउटै कार्यक्रम छैन्