Dwarika Udaya Production Presents
in association with EVERGREEN WORLDWIDE ENTERTAINMENT(EWWE)
NAMaSTE NEPAL
Cast: Sabin Shrestha,Anna,Shyam Shrestha,Gopal Dhakal,Adi,Jorge, Sanam Kumar Bairag, Musica.
Music: Dibya Subedi,Basanta Sapkota,Om Sunar
Editor: Banish Shah/Milan Shrestha
Cinematographer: Dibya Raj Subedi
Action: Chandra Panta
Choreographer: Raju Shah/Tereza Kalandadze
Color Grading: Manoranjan Shrestha
VFX: Aaki Sharma/Satyam Rana
Producer: Pradip Kumar Udaya/Mandira Shrestha/Shreeju Shah
Story/Direction: Raju Shah