Subha Sachhama Music Pvit.Ltd Presents
Movie : Subbha Sab
Director : Raju Adhikari
A Film By : Hira Mani Neupane
Producer :Ram Bahadur Koiri, Ramu Adhikari, Eng.Jiwan Aryal, Kul Chandra Pandy
Cast : Saroj Khanal, Jiwan Luetil, Gauri Malla, Barsha Siwakoti, Mahima Silwal, Ram Chandra Adhikari, Surbir Pandit, Dipak Dhakal, Arjun Gautam
Story / Music Director : Hira Mani Neupane
Asst. Director : Dipak Adhikari
Lyrics : Sharmila Neupane
Singer : Anju Panta, Milan Amatya, Sanjay Tamruk, Sanjog Yogi, Devid
Arranger : Manohar Sonam
Dance : Kamal Rai, Govid Prabhat
Cinematography : Pawan Gautam
Production Controller : Dhiraj Ale Magar