Bhadragol, 12th January 2018

0
3065


Artists: Arjun Ghimire Kumar Kattel, Kamalmani Nepal, Rakshya Shrestha, Madhu Sudan Pathak, Ashok Dhital, Sagar Lamsal, Hari Niraula, Gobinda Koirala,Manraj Shrestha and More
Production: Media Hub Pvt. Ltd.
Production Advisor: Som Dhital
Banner: Jpt Creation pvt ltd
Director: Kumar Kattel/Arjun Ghimire
Writers: Kumar Kattel/Arjun Ghimire
Editors: Rajendra Manandhar, Rabin Bhatta
Camera: Sagar Khadka
Transportation: Surendra Sharma
Makeup: Ganesh Khadka
Music: Rajendra Shrestha
Singer: Rajesh Payal Rai