सात नम्बर प्रदेशमा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा बारे डडेल्धुरा, डोटी र कैलाली जिल्लाहरू घुमेर तयार गरिएको साझा सवाल ।