Vocal By: Deepak Bajracharya
Music By: Deepak Bajracharya/Rhythm Band
Lyrics By: Ricky Shakya
Music Arranged By: Deepak Bajracharya
Audio Mixed By: Firoj Bajracharya
Artists: Prakash/Deepjyoti/ Roshani
Camera: Arjun Tiwari & Team
Edit: Bharat Regmi
Direction: Subrat Acharya
Drone Operator: Debin Rai